Centrum Kształcenia Zawodowego „NAUKA” powstało 01 września 2001r.
Jest to prywatne przedsięwzięcie edukacyjne prowadzone przez
Marię Wasiewicz-Galińską, Elizę Wasiewicz-Pawlaczyk oraz Chrystiana Wasiewicz.

„NAUKA” jest niepubliczną szkołą dla młodzieży i dorosłych z uprawnieniami szkoły publicznej:

  • Szkoła Podstawowa (VII i VIII klasa)
  • Gimnazjum (z Oddziałami Przysposabiającymi),
  • Szkoła Branżowa I Stopnia,
  • Liceum Ogólnokształcące,
  • Policealne Studium Zawodowe
  • oraz jedyne w Tczewie Medyczne Studium Zawodowe