Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbędzie się dn. 13.09.2017 o godz. 15:30. Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.