24.01 g. 15.30 – dla semestrów II Opiekun Medyczny i III Technik BHP
27.01 g. 14.30 – zakończenie roku dla ww. semestrów
06.02 g. 16.00 – pozostałe semestry *
06.02 g. 17.15 – I, II, III semestr Technik Farmaceutyczny
* pozostałe semestry:
medyczne – I OM, I HS, I Odz, III Odz, I Mas, III MAS
policealne –  I BHP, III TA, I FLOR, I i III TUK