W najbliższym czasie organizujemy kurs Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (program zatwierdzony przez MPiPS), wymagane wykształcenie minimum średnie.

Zapraszamy chętnych !