Dzień 14.10.2019r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych oraz praktycznych w CKZ NAUKA oraz NEXT. Pozostałe praktyki odbywają się bez zmian.

11.10.2019r. lekcje odbywają się do godz. 11:30.