Rada Pedagogiczna

22.01.2018r. Rada Pedagogiczna: godz. 16:00 – Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży godz. 16:30 – Szkoła Branżowa I Stopnia / Zasadnicza Szkoła Zawodowa godz. 17:30 – Gimnazjum / Szkoła Podstawowa 24.01.2018r. Rada Pedagogiczna: godz. 15:00 – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych