Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – sesja CZERWIEC/LIPIEC 2018

Do 18.02.2018r. mają Państwo czas, aby złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego. Druk deklaracji znajduje się w sekretariacie szkoły. Dotyczy semestrów: MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE: I OM, III MAS, III ODZ, III FARM POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE: I TUK, III TUK, I FLOR, III ADM ORAZ WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW, KTÓRZY NIE ZDALI EGZAMINU WE WCZEŚNIEJSZYCH LATACH.