LOdD

Uwaga Liceum dla Dorosłych: W zakładce ‚plan zajęć’ pojawił się plan do końca semestru. Proszę zwrócić uwagę, iż semestr I oraz semestr III A będzie miał dodatkowy zjazd w niedzielę 20.01.19 r. (obecność na tym zjeździe jest również obowiązkowa i liczona do frekwencji styczniowej). Jednocześnie przypominamy, iż zjazd 25-27.01.19 r. jest ostatnim zjazdem i nie będzie…