ZDAJ MATURĘ

ABSOLWENCIE LICEUM Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE z dnia 29 grudnia 2020r. absolwenci liceów w roku szkolnym 2020/2021 przystępują do obowiązkowego egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. Oznacza to, iż absolwent ZWOLNIONY jest ze zdawania egzaminu maturalnego w CZĘŚCI USTNEJ oraz z PRZEDMIOTU DODATKOWEGO! Jeszcze mało argumentów aby przystąpić…

„Zapal Światło Wolności”

Przyłączmy się do akcji IPN  „Ofiarom stanu wojennego- W 39. rocznicę stanu wojennego –Zapal Światło Wolności”. 13 grudnia o godzinie 19.30 zapalmy w oknach symboliczne światła wolności. Zachęcamy do udziału w akcji prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej, która ma na celu upamiętnienie wszystkich tych, którzy stracili życie lub w inny sposób ucierpieli w wyniku wprowadzonego 13…