Bezpłatny kurs języka angielskiego

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: pracujące i zamieszkujące na obszarze województwa pomorskiego w wieku 18 lat i więcej Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe (formularz zgłoszeniowy oraz podpisaną umowa w 2-ch egzemplarzach) i dostarczyć je do Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA (pok. nr 2 lub sekretariat) . Dokumenty…