Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:  maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Wytyczne zostały podzielone na 6 sekcji, w których kolejno przedstawiono: w Sekcji 1 – podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być…