Poszukujemy nauczyciela rytmiki

Zatrudnimy osobę do prowadzenia zajęć z rytmiki w przedszkolach w Gdańsku i Tczewie w ramach realizowanego projektu z dofinansowaniem unijnym. Wymagane jest wykształcenie kierunkowe pedagogiczne, doświadczenie w prowadzeniu zajęć rytmiczno-muzycznych w placówkach przedszkolnych oraz kreatywność i entuzjastyczne podejście do pracy z dziećmi. Oferty prosimy składać na adres mailowy szkoły: sekretariat@nauka.etczew.eu z tytułem wiadomości „nauczyciel rytmiki”.

103. Rocznica Odzyskania Niepodległości

               11 listopada  obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości ustanowione dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach zaborów. Odzyskiwanie przez Polskę suwerenności spod pruskiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej dominacji było procesem stopniowym. Pięć pokoleń walczyło w powstaniach, podtrzymywało ducha polskości, przeciwstawiało się germanizacji i rusyfikacji, aby w…