Słuchacz chcąc wziąć udział w konsultacjach z nauczycielem w szkole proszony jest o wypełnienie i posiadanie przy sobie ankiety:

DRUK ANKIETY DO POBRANIA

Uprzejmie informujemy, iż:

1. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia do szkoły słuchacza, u którego stwierdzi objawy
chorobowe.
2. W konsultacjach nie może brać udział słuchacz, który mieszka wspólnie z osobą przebywającą na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
3. Słuchacz, u którego stwierdzono w czasie konsultacji niepokojące objawy chorobowe, do czasu
odebrania przez rodziców/opiekunów jest izolowane.
4. Słuchacz nie może przynosić do szkoły przedmiotów innych niż przybory szkolne wskazane przez
nauczycieli.
5. Słuchacz podczas konsultacji zasłania usta i nos.
6. Słuchacz zachowuje 2 metry dystansu do nauczyciela i innych uczniów przebywających
w otoczeniu.
7. Słuchacz dezynfekuje dłonie przy wejściu do budynku szkoły.