„Zapal Światło Wolności”

Przyłączmy się do akcji IPN  „Ofiarom stanu wojennego- W 39. rocznicę stanu wojennego –Zapal Światło Wolności”. 13 grudnia o godzinie 19.30 zapalmy w oknach symboliczne światła wolności. Zachęcamy do udziału w akcji prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej, która ma na celu upamiętnienie wszystkich tych, którzy stracili życie lub w inny sposób ucierpieli w wyniku wprowadzonego 13…

Ważne informacje dla absolwentów- maturzystów 2019/2020

DODATKOWE INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020, W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI DOTYCZĄCYMI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2020 R. ZE WZGLĘDU NA COVID-19 . 1.Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021…