Informacja dot. opłaty za egzamin maturalny

Opłata za egzamin Aktualizacja: 2019-01-03 Szanowni Państwo, zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku poz. 2198 z późn. zm.) egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny…

Zmiany planu lekcji w dn. 23.01.2019r.

  I BA: 3 (geografia) lekcja fizyka, lekcje 4-9 odwołane. I  BB: 1 (historia) lekcja odwołana, na 4 (geografia) lekcji język polski,  lekcje 7-10 odwołane. II BA: 2 (geografia) lekcja zastępstwo doradca zawodowy, 5 (WF) lekcja j. polski (łączone z klasą I BB) III ZSZ: 7 (j. niemiecki) lekcja zastępstwo UP, 8 (j. niemiecki) lekcja WF,…

LOdD

Uwaga Liceum dla Dorosłych: W zakładce 'plan zajęć’ pojawił się plan do końca semestru. Proszę zwrócić uwagę, iż semestr I oraz semestr III A będzie miał dodatkowy zjazd w niedzielę 20.01.19 r. (obecność na tym zjeździe jest również obowiązkowa i liczona do frekwencji styczniowej). Jednocześnie przypominamy, iż zjazd 25-27.01.19 r. jest ostatnim zjazdem i nie będzie…