Egzamin zawodowy – materiały i przybory pomocnicze na egzaminie (styczeń 2019r.)

„Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym zgodnie z PPKwZ z 2012 r. oraz zgodnie z PPKwZ z 2017 r. w sesji styczeń-luty 2019 w części pisemnej https://www.nauka.etczew.eu/wp-content/uploads/2018/12/2018_12_03_Komunikat_o_przyborach_pisemny.pdf w części praktycznej https://www.nauka.etczew.eu/wp-content/uploads/2018/12/2018_12_03_Komunikat_o_przyborach_praktyczny.pdf