Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” odznaczone za zasługi dla ochrony praw dziecka.

Ma prawo do tytułu INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (obrońcy godności dzieci)

 

Rzecznik Praw Dziecka docenił i wyróżnił, już blisko dwudziestoletnią pracę na rzecz dzieci tczewskiego Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” z ul. Warsztatowej. Trzeba dodać – zwłaszcza na rzecz uczniów wymagających szczególnie starannego, umiejętnego podejścia pedagogicznego i wychowawczego. Na rzecz tzw. młodzieży trudnej, niepokornej, ale też potrafiącej się już odwdzięczyć za przychylne podejście, za zrozumienie, za stworzenie w szkole atmosfery im przyjaznej, zapewniającej respektowanie jej praw i poczucie bezpieczeństwa.

 

Tym wyróżnieniem jest Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (obrońcy godności dzieci). To polskie odznaczenie resortowe, zostało ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP. Jest „zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka”. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, przekazał je – wraz z dyplomem – na ręce twórczyni i dyrektorki „Nauki”, Marii Wasiewicz-Galińskiej.

Uroczystość dekoracji miała miejsce w Zagórzu Śląskim na Dolnym śląsku przy okazji 25-lecia Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, w którym zrzeszone jest także  tczewskie CKZ „Nauka” (nagrodzone również honorowym medalem 25-lecia KFON).

Konferencja w Zagórzu stała się także okazją do wręczenia kolejnym nauczycielom „Nauki” Medali Komisji Edukacji Narodowej – polskiego odznaczenia nadawanego za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Po wcześniejszym wyróżnieniu tym medalem Marii Wasiewicz-Galińskiej, teraz otrzymały je Krystyna Piotrowska – kierowniczka kształcenia praktycznego CKZ „Nauka” oraz Elżbieta Hilt – opiekunka szkół średnich w „Nauce” i nauczycielka matematyki. Medalowi KEN, jak podkreśla Minister Edukacji Narodowej, patronuje historyczna Komisja Edukacji Narodowej – pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.

Jak mówią same wyróżnione, medale te przyjęły jako wyraz uznania za wieloletnią pracę z młodzieżą nietuzinkową, pracę, której chyba najbardziej wymowną oceną jest przyznana – w gruncie rzeczy całemu zespołowi organizatorów, nauczycieli i wychowawców szkół spod znaku „Nauki” – Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.