Uprzejmie informujemy, iż świadectwo dojrzałości będzie można odebrać w sekretariacie szkoły już w najbliższy czwartek 04.07.2019 od godz. 9:00.

Jednocześnie przypominamy, iż osoba, która przystąpiła do wszystkich egzaminów z zadeklarowanych przedmiotów i jednego z nich nie zdała, może złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników tj. 11.07.2019 wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się:

  • 20 sierpnia 2019 godz. 9:00 – część pisemna
  • 20-21 sierpnia 2019 – część ustna wg harmonogramu