Do 18.02.2018r. mają Państwo czas, aby złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego. Druk deklaracji znajduje się w sekretariacie szkoły.

Dotyczy semestrów:

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE: I OM, III MAS, III ODZ, III FARM

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE: I TUK, III TUK, I FLOR, III ADM

ORAZ WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW, KTÓRZY NIE ZDALI EGZAMINU WE WCZEŚNIEJSZYCH LATACH.