Składanie deklaracji na egzamin zawodowy styczeń-luty 2022

Termin składania deklaracji upływa dnia 15 września br. Druk do pobrania w sekretariacie szkoły.

Dotyczy semestrów (od września 2021):

IV sem. Technik usług kosmetycznych

IV sem. Technik administracji

II sem. Opiekun medyczny

II sem. Technik sterylizacji medycznej

IV sem. Technik masażysta