Dodatkowy termin egzaminu z historii (rozszerzenie) dla semestru IV A odbędzie się 11.05.2018r. w godzinach 16:00-17:30.