Każdy uczeń/słuchacz w dniu matury przychodzi w maseczce ochronnej i rękawiczkach. Przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce płynem (przy drzwiach portierni).

Nie wolno się gromadzić, zachowujemy dystans społeczny.

Wolno przynieść ze sobą wodę (nie ma możliwości zakupu w szkole picia czy jedzenia).

Na egzamin trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz przybory piśmiennicze (czarny długopis), materiały pomocnicze w tym kalkulator. Szkoła zapewnia tablice matematyczne oraz fizykochemiczne i słowniki. KOMUNIKAT OKE WS. PRZYBORÓW NA EGZAMIN MATURALNY

Harmonogram obecności na egzaminach maturalnych w dniach 08, 09, 10.06:

8:15 absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży – sala 21, szatnia sala 20,

8:30 absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – sala gimnastyczna i sala 1, szatnia sala 6 i 10,

Na pozostałe egzaminy maturalne uczeń/słuchacz przychodzi na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (8:30 lub 13:30)

Proszę o ponowne zapoznanie się z harmonogramem matur (aktualności Lom -> zakładka „MATURA”)