Dnia 27.04.2020r. będą wydawane świadectwa ukończenia Liceum wg poniższego harmonogramu:

9:00 – 10:00 – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – semestr VIA,

10:00 – 11:00 – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – semestr VIB,

11:00 – 12:00 – Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży – klasa III.

Podczas odbioru świadectw prosimy o wchodzenie do szkoły pojedynczo, a na zewnątrz o zachowanie bezpiecznych odległości.

UWAGA! Jeżeli na ten moment świadectwo nie jest Ci niezbędne, poczekaj z jego odbiorem – chrońmy siebie nawzajem.

WAŻNE! Proszę pamiętać – aby móc odebrać świadectwo ukończenia należy mieć uregulowane płatności.