Już niedługo rozpoczynamy pierwszy w tym roku  kurs Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Szczegóły poniżej:

Posiadamy decyzję Nr 3/ 2019 wydaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącą zatwierdzenia programu szkolenia dla opiekuna w żłobku
lub klubie dziecięcym

 

Celem kursu jest:

Przygotowanie uczestników do podjęcia i wykonywania pracy w charakterze opiekuna, na przykład:

  • w środowisku domowym jako pomoc rodzicom, którzy z różnych powodów muszą pozostawić swoje dzieci pod profesjonalną opieką
  • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w żłobku lub klubie dziecięcym, domu małego dziecka, pogotowiu opiekuńczym, oddziałach szpitalnych, sanatoriach, hospicjach, zakładach opiekuńczych)
  • w dużych placówkach handlowych, które oferują rodzicom opiekę nad dziećmi podczas dokonywania zakupów, a także w ośrodkach wypoczynkowych

Adresaci: 

Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem co najmniej średnim oraz mile widziane jest doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (zgodnie z art. 16 ust 2 ustawy z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).

 

Świadectwo kwalifikacyjne:

  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r . ((Dz. U. poz. 1632).) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  • oraz zaświadczenie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z programem szkolenia i podaniem ilości godzin wraz z logo/danymi Wykonawcy .

Termin i miejsce:

 

  • ilość godzin: 280 godzin
  • miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” w Tczewie
  • kurs rozpoczyna się z chwilą zebrania grupy

Formalności i zgłoszenie:

 

  • zgłoszenia tel. 504-275-946, ckz.nauka-projekty@wp.pl, osobiście pok. nr 2 w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00
  • podpisanie umowy o szkolenie

 

Koszt:  1.500,00 zł od osoby

 

Program szkolenia zatwierdzony w lutym 2019 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obejmuje 280 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.                                                                                         Program szkolenia opracowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów  szkoleń  dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna oraz na podstawie artykułu 49 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W trakcie szkolenia przewidziana jest 80-godzinna praktyka zawodowa w żłobku oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

Ważność oferty: rok 2019