Zapraszamy na kurs !!!

KURS DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Posiadamy decyzję Nr 3/ 2014 wydaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Celem kursu jest:

Przygotowanie uczestników do podjęcia i wykonywania pracy w charakterze opiekuna, na przykład:

  • w środowisku domowym jako pomoc rodzicom, którzy z różnych powodów muszą pozostawić swoje dzieci pod profesjonalną opieką
  • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w żłobku lub klubie dziecięcym, domu małego dziecka, pogotowiu opiekuńczym, oddziałach szpitalnych, sanatoriach, hospicjach, zakładach opiekuńczych)
  • w dużych placówkach handlowych, które oferują rodzicom opiekę nad dziećmi podczas dokonywania zakupów, a także w ośrodkach wypoczynkowych

Adresaci: 

Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem co najmniej średnim oraz mile widziane jest doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (zgodnie z art. 16 ust 2 ustawy z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).

Świadectwo kwalifikacyjne:

  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r . ((Dz. U. poz. 1632).) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  • oraz zaświadczenie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z programem szkolenia i podaniem ilości godzin wraz z logo/danymi Wykonawcy .

Termin i miejsce:

  • ilość godzin: 280 godzin
  • miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” w Tczewie
  • kurs rozpoczyna się z chwilą zebrania grupy (min 5 osób)

Formalności i zgłoszenie:

  • zgłoszenia tel. 504-275-946, ckz.nauka-projekty@wp.pl
  • podpisanie umowy o szkolenie

Koszt:  1.500,00 zł od osoby

Program szkolenia zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej obejmuje 280 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.                                                                                         Program szkolenia opracowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów  szkoleń  dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna oraz na podstawie artykułu 49 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W trakcie szkolenia przewidziana jest 80-godzinna praktyka zawodowa w żłobku oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ważność oferty: rok 2018