Rozdanie świadectw dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbędzie się dnia 30 kwietnia 2021r. w godzinach 14:00-16:00.

W terminie późniejszym świadectwo będzie można odebrać w sekretariacie szkoły po maturach.

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki, dystans itd.)