MATURA  2021

harmonogram-matur

Matura 2021 (1)

Obowiązki zdającego :

1.Konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych ( kolor czarny), kalkulator prosty

2.Zachowanie reżimu sanitarnego, maseczka w trakcie pobytu w szkole, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, zachowanie odstępu

3. Wyłączony telefon, rzeczy pozostawiamy w wyznaczonym miejscu

4. Butelka wody postawiona przy nodze stołu.

  • Zgłasza się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem o godzinie 8.30
  • Sprawdza rodzaj arkusza i poziom egzaminu (na egzaminie z języka polskiego PP – czy otrzymał dwa zeszyty zadań egzaminacyjnych, oznaczone 1 i 2, zawierające – odpowiednio – test oraz wypracowanie).
  • Zapoznaje się z informacją na pierwszej stronie arkusza oraz sposobem kodowania arkusza egzaminacyjnego.
  • Sprawdza, czy arkusz jest kompletny (czy zawiera dołączoną kartę odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania).
  • Sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.
  • Zdający przenosi odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.