MATURA – CZERWIEC 2020 zgodnie z CKE z dnia 24 kwietnia 2020r. część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest prowadzona.
HARMONOGRAM EGZAMINU – część pisemna:

 • 8 czerwca 2020
  (poniedziałek)            J.POLSKI        godz.9:00    poziom podstawowy
  godz.14:00   poziom rozszerzony

 

 • 9czerwca 2020         matematyka    godz.  9:00   poziom podstawowy

 

 • 10czerwca 2020
  ( środa)                     J.ANGIELSKI    godz. 9:00  poziom podstawowy

godz.14:00  pozim rozszerzony

 • 16czerwca 2020
  ( wtorek)                      BIOLOGIA     godz. 9:00   poziom podstawowyi rozszerzony
                                           WOS          godz. 14:00  poziom  podstawowy i rozszerzony

 

 • 18 czerwca 2020    j.niemiecki      godz.9:00 poziom podstawowy

godz.14.00 poziom rozszerzony

 • 19 czerwca 2020
  (piątek)                            GEOGRAFIA    godz. 9:00 poziom podstawowy i rozszerzony

 

 • 24 czerwca 2020
  (środa)                              HISTORIA    godz.14:00 poziom podstawowy i rozszerzony

 

 • 26 czerwca 2020           J.ROSYJSKI            godz.9:00 poziom podstawowy

godz.14.00 poziom rozszerzony

Ważne – obowiązkowo!!!!!

1Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa , bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających , w trakcie pisania egzaminu.

3. ZDAJĄCYKorzysta  z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora,
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.

5.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.