TERMINY ZJAZDÓW

DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH I MEDYCZNYCH

STYCZEŃ 2019 – CZERWIEC 2019

01-03.02.2019

22-24.02.2019

08-10.03.2019

22-24.03.2019

05-07.04.2019

26-28.04.2019

17-19.05.2019

05-02.06.2019

14-16.06.2019

Higienistka stomatologiczna, technik farmaceutyczny zajęcia co tydzień. W związku z małą ilością zjazdów, mogą odbyć się zajęcia dodatkowe w ustalonym wcześniej terminie.