Uwaga!!Jeżeli szukasz dodatkowego zajęcia i posiadasz dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zakresie:

– asystenta osoby niepełnosprawnej,
– opiekuna osoby starszej,
– opiekuna medycznego,
– albo posiadasz co najmniej 6 – cio miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom niepełnosprawnym
zgłoś się do nas.
Szukamy osób na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Na Twoje CV czekamy do 7 maja.
e-mail: abeska@snrss.pl