07.09.2017. Aktualizacja planu!!! Na STRONIE umieściliśmy roboczy plan zajęć dla Szkoły Podstawowej, Branżowej I Stopnia, Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego. Plan jest ROBOCZY, na bieżący tydzień. Proszę o sprawdzanie na bieżąco zmieniającego się planu!!!