19 czerwca 2019r. o godz. 9:00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, na którym podsumowano osiągnięcia uczniów szkół dziennych.

Za nami 10 miesięcy nauki, przed nami 2 miesiące upragnionych i wyczekiwanych wakacji. Zakończenie roku szkolnego to dobra okazja do refleksji i podsumowań. Nasi uczniowie kolejny rok mieli okazję do pomnażania swojej wiedzy, rozwijania umiejętności, kształtowania pozytywnych postaw.

Radosną wieścią jest fakt, iż w Szkole Branżowej I Stopnia świadectwo promocyjne z czerwonym paskiem otrzymało 10 osób (najwyższa średnia to 5,46). Pani Dyrektor Maria Wasiewicz-Galińska wyróżniła dodatkowo 6 osób za ich wyniki w nauce. Gratulujemy wszystkim tak wspaniałych osiągnięć w nauce jak i w zawodzie.

Cieszy nas fakt, iż coraz większym zainteresowanie wśród naszych uczniów są staże zawodowe organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego „Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych”. W minionym roku szkolnym owy staż zawodowy ukończyło 23 uczniów (w tym m.in. 8 osób w zawodzie magazynier-logistyk).

Z wielką przyjemnością możemy też wspomnieć, iż dwóch naszych uczniów otrzymało Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.

„Do mety przybywa się tylko po to, aby ruszyć dalej” dlatego też zapraszamy absolwentów szkół dziennych do kontynuowania nauki na szczeblu wyższym. I tak:

  • dla absolwentów Gimnazjum dla Dorosłych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej proponujemy naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (po ZSZ nauka w 2 lata);
  • dla absolwentów Szkoły Podstawowej proponujemy naukę w Szkole Branżowej I Stopnia (klasa magazynier-logistyk lub wielozawodowa) bądź Liceum Ogólnokształcące (innowacja kosmetyczna lub medyczna);
  • dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego proponujemy naukę w Medycznym/Policealnym Studium Zawodowym.

Wszystkim uczniom, ich Rodzicom/opiekunom, nauczycielom życzymy solidnego wypoczynku, bezpiecznych podróży oraz nawiązywania nowych przyjaźni. A za dwa miesiące – już we wrześniu – spotykamy się pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki.