Praktyka zawodowa w CKZ NAUKA 12,13.03 odbywa się bez zmian zgodnie z harmonogramem.

 

Komunikat dotyczący młodocianych pracowników realizujących naukę zawodu u pracodawcy

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Branżowych szkół I stopnia

W związku z Komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w  sprawie  zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, informuję, że:

  1. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły.
  2. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadachto znaczy, że tylko liczba dni (konkretne dni tygodnia), które zostały ustalone w każdej klasie w tygodniu jako zajęcia praktyczne organizowane u pracodawców, np. nauka zawodu u pracodawcy została ustalona na czwartek i piątek, to tylko w te dni młodociani pracownicy uczęszczają na naukę zawodu u pracodawcy.

 

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang