Rada Pedagogiczna dla szkół dziennych odbędzie się 14.06.2018 w następujących godzinach:

14:30 – Liceum Ogólnokształcące (dzienne)

15:00 – Szkoła Branżowa (zawodówka)

15:30 – Gimnazjum

16:00 – Szkoła Podstawowa

 

Rada Pedagogiczna dla Liceum Ogólnokształcącego zaocznego odbędzie się 20.06.2018 o godz. 15:30.

 

Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa na Radzie.