Rada Pedagogiczna dla szkół dziennych odbędzie się 28.08.2019 (środa):

  • godz. 11:00 – Liceum Ogólnokształcące
  • godz. 11:30 – Szkoła Branżowa I Stopnia

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.