RADA PEDAGOGICZNA dla szkół dziennych odbędzie się 29.08.2018r.

  • 13:00 – Gimnazjum
  • 13:30 – Szkoła Podstawowa
  • 14:00 – Szkoła Branżowa/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • 14:30 – Liceum Ogólnokształcące