Rada Pedagogiczna dla LOdD odbędzie się 25.04.2018 o godz. 15:15. Obecność wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa.