Rada Pedagogiczna dla szkół dziennych – 22 stycznia 2019r. (wtorek):

godz. 14:00 – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

godz. 15:00 – Szkoła Branżowa i ZSZ

godz. 15:30 – LO młodzieżowe