22.01.2018r. Rada Pedagogiczna:

godz. 16:00 – Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży

godz. 16:30 – Szkoła Branżowa I Stopnia / Zasadnicza Szkoła Zawodowa

godz. 17:30 – Gimnazjum / Szkoła Podstawowa

24.01.2018r. Rada Pedagogiczna:

godz. 15:00 – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych