27 LIPCA 2022 roku  w CKZ NAUKA odbyło się seminarium na temat:

„ JAK WSPIERAĆ OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH W SPRAWOWANIU OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI W DOMU”.

Zorganizowała  je Fundacja Małopolska Izba Samorządowa wspólnie z CKZ Nauka i MOPS Tczew.

W seminarium udział wzięli starosta tczewski: Mirosław Augustyn,  przedstawiciele  resortu opieki społecznej MOPS , GOPS, PCPR na czele z dyrektorami, pielęgniarkami środowiskowymi i pracownikami socjalnymi oraz  działaczami organizacji  i stowarzyszeń wspierających pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.

CKZ Nauka już w 2005 roku otworzyła pierwszy kierunek w zakresie zawodów  pomocy społecznej: opiekunkę środowiskową.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie , ofertę rozszerzono na takie kierunki jak: opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w DPS, opiekun medyczny.

Ten ostatni kierunek cały czas  cieszy się największą popularnością.

Absolwenci  zdobywają  wiedzę i umiejętności nie tylko w zakresie opieki i pielęgnacji, ale również wsparcia emocjonalnego.

W celu podniesienia poziomu kształcenia klasy z innowacją medyczną i kosmetyczną zostały objęte patronatem  edukacyjnym  przez  POWIŚLAŃSKĄ SZKOŁĘ  WYŻSZĄ Z KWIDZYNA.

Uczelnia ta umożliwia również  w tych kierunkach zdobycie naszym absolwentom wyższego wykształcenia.

Zaproszenie na seminarium