Bezpłatna nauka!
Powstało ogromne zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z dziedziny sterylizacji medycznej.
Kierunek oferowany naszym słuchaczom trwa 1 rok (dwa semestry). Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz uzyskuje tytuł Technika sterylizacji medycznej.
Zapraszamy do składania dokumentów✍