SZKOŁA PODSTAWOWA W TCZEWIE

 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY W TCZEWIE

(szkoła w systemie dziennym, dla osób, które ukończyły 15 rok życia, nabór ciągły)

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W TCZEWIE OFERUJE:

– przysposobienie do pracy w zawodzie ogrodnik

– istnieje możliwość zorganizowania przysposobienia do pracy na własną rękę w wybranym miejscu

POBIERZ PODANIE

 

SEKRETARIAT:

telefon: 660-683-704

email: sp_warsztatowa@onet.pl

www: https://podstawowa-tczew.pl/