W zakładce ‚harmonogram zjazdów – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych’ znajduje się harmonogram zjazdów od lutego 2019r.

—->  https://www.nauka.etczew.eu/liceum-ogolnoksztalcace-dla-doroslych/harmonogram-zjazdow/