Zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla sem. IV dobędą się 13.10.2019r. (niedziela) o godz. 8:30 w sali 21. Informacja zawarta jest dodatkowo w zakładce plany zajęć.