01 kwietnia 2019 (poniedziałek)

W ramach zajęć lekcyjnych uczniowie wszystkich typów szkół CKZ Nauka przychodzą na godz. 8:00.

Wszyscy nauczyciele tego dnia przychodzą do pracy na godz. 9:00.

Po zajęciach związanych z rekolekcjami uczniowie mogą podejść do nauczycieli z zaległymi sprawdzianami itp.

Wyznaczone osoby będą do dyspozycji p. Dyrektor Elizy.

02 kwietnia 2019 (wtorek)

W związku z tym, iż tego dnia odbędzie się uroczystość nadania imienia Medycznemu Studium Zawodowemu zajęcia lekcyjne będą miały wyznaczone klasy tj. wszystkie klasy Liceum Ogólnokształcącego (dzienne) oraz klasy II Szkoły Branżowej. Wszystkie zajęcia lekcyjne odbędą się na I piętrze.

Zajęcia lekcyjne z wychowania fizycznego odbędą się na Kanonce.

03 kwietnia 2019 (środa)

Szkoła Podstawowa zajęć lekcyjnych nie ma.

Dla pozostałych typów szkół zajęcia lekcyjne odbywają się wg planu. Zmieniony plan zajęć mają tylko klasy I Szkoły Branżowej a brzmi on następująco:

Klasa I A Klasa I B
8:00 chemia (I.L.) s.24 8:00 chemia (I.L.) s.24
8:55 biologia (B.J.) s. 24 8:55 biologia (B.J.) s. 24
9:50 geografia (M.D.) s. 24 9:50 geografia (M.D.) s. 24
10:45 j. polski (Z.P.) s.24 10:45 j. polski (M.Sz.) s.23
11:40 fizyka (M.K.) s.24 11:40 GZW (M.Sz.) s.23

W tym dniu wszystkie zajęcia odbywają się na I piętrze (proszę nie zmieniać sal lekcyjnych). Dla klasy II A zajęcia odbywają się następująco:

Klasa II A
8:00 biologia (B.J.) s.23
8:55 geografia (M.D.) s.23
9:50 j. angielski (J.O.) s.25
10:45 GZW (J. O.) s.25
11:40 WF
12:25 PzL (M.M.) s.23

Zajęcia praktyczne odbywają się wg planu.

Rada Pedagogiczna dla wszystkich nauczycieli odbędzie się o godz. 12:30

04 kwietnia 2019 (czwartek)

W związku z tym, iż tego dnia odbędą się  Dni Otwarte Szkoły zajęcia lekcyjne odbywają się wg planu.

Zajęcia praktyczne odbywają się wg planu.

Wyznaczone osoby/klasy przygotowują się do prezentacji/pokazu.