Zajęcia w dniach 15-17.04.2019 odbywają się wg planu od godz. 10:45.

W poniedziałek 15.04.2019 zajęcia w klasie I BA są łączone z klasą I BB ( zajęcia odbywają się wg planu klasy I BB).