19 czerwca (środa) godz. 16.00.
(dot. semestrów programowo najwyższych)