Minął kolejny rok szkolny. Tym razem było to trochę inne zakończenie niż zwykle. Czas w jakim znalazła się polska szkoła, w związku z epidemią koronawirusa, to dla wszystkich pracowników oświaty sytuacja nowa, która niesie ze sobą wiele nowości i wyzwań. Taki był właśnie dzień 26 czerwca 2020 gdzie nie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Za nami kolejne 10 miesięcy nauki. Zakończenie roku szkolnego to dobra okazja do refleksji i podsumować całorocznej pracy uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia. Nasi uczniowie kolejny rok mieli okazję do pomnażania swojej wiedzy, rozwijania umiejętności i kształtowania pozytywnych postaw.

Miło nam poinformować Państwa, iż w tym roku szkolnym jako pierwsza i jedyna szkoła w Tczewie wypuściła spod swoich skrzydeł 20 uczniów w zawodzie magazynier-logistyk w tym czworo z czerwonym paskiem (najwyższa średnia w tym zawodzie to 5,09 z całego 3-letniego cyklu nauczania). Pani Dyrektor Maria Wasiewicz-Galińska przekazała nagrodę dla 2 uczennic klasy pierwszej, które zdobyły najwyższe średnie – odpowiednio średnia wyniosła 5,21 oraz 5,14. Pani Dyrektor wyróżniła dodatkowo 6 osób za ich dobre wyniki w nauce. Gratulujemy wszystkim tak wspaniałych osiągnięć w nauce jak i w zawodzie.

Cieszy nas fakt, iż coraz większym zainteresowanie wśród naszych uczniów są staże zawodowe organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego „Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych”. W minionym roku szkolnym owy staż zawodowy ukończyło 20 uczniów w różnych zawodach.

Z wielką przyjemnością możemy też wspomnieć, iż pięciu naszych uczniów otrzymało Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.

„Do mety przybywa się tylko po to, aby ruszyć dalej” dlatego też zapraszamy absolwentów do kontynuowania nauki na szczeblu wyższym. I tak:

  • dla absolwentów Szkoły Branżowej I Stopnia proponujemy naukę w Branżowej Szkole II Stopnia (kształcić będziemy zaocznie w zawodzie: technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych);
  • dla absolwentów Szkoły Podstawowej proponujemy naukę w Szkole Branżowej I Stopnia (klasa magazynier-logistyk, fryzjer, kucharz lub wielozawodowa).

Wszystkim uczniom, ich Rodzicom/opiekunom, nauczycielom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji. A za dwa miesiące – już we wrześniu – spotykamy się pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki.