Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W Szkole Branżowej I Stopnia zakończenie roku szkolnego klas III odbędzie się 26/06/2020 w godzinach:

III A  branżowa – godz. 9:00-10:00 w sali nr 1 (parter) – spotkanie z wychowawcą

III B branżowa – godz. 10:30-11:30 w sali nr 1 (parter) – spotkanie z wychowawcą

Pozostałe klasy branżowe oraz licealne dzienne mogą odebrać swoje świadectwo 26/06/2020 w godz. 12:00-16:00 lub w pozostałe dni robocze w sekretariacie szkoły.