ZASTĘPSTWA NA DZIEŃ 13.02.2020 (czwartek)
Nr lekcji klasa Nauczyciel nieobecny przedmiot Nauczyciel zastępujący

4 IIB A.Kaiser Podst.przed. Łączy z IIA N.OLEK
5 IIA A.Kaiser Podst.przed. ŁĄCZY Z IIB O.MARCINIAK

ZASTĘPSTWA NA DZIEŃ 17.02.2020 ( poniedziałek)

3 III M.Grześkowiak w-f- Łączy R.Masztaler
5 III M.Grześkowiak w-f- Pierwsza pomoc- warsztaty
M.ANTCZAK

7 IB M.Grześkowiak w-f –  N.Olek( zamiast 3l. w piątek-
21.02.20)
8 IC M.Grześkowiak w-f  –Zajęcia odwołane